Συντάξεις: Τα «παράθυρα» για αποχώρηση πριν τα 62 (πίνακες)

Παράθυρα για πλήρη σύνταξη πριν από τα 62 κρύβουν τα νέα όρια ηλικίας για χιλιάδες ασφαλισμένους άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι...

θα συμπληρώσουν από το 50ό έως το 60ό έτος μέχρι το 2018-2019. Οι ηλικίες εξόδου στη σύνταξη (ως επί το πλείστον σύνταξη γήρατος) μέχρι το 2019 διαμορφώνονται από 55 έως 62 ετών με λιγότερα από 37 χρόνια ασφάλισης και από τα 55,11 έως 61,3 ετών με 35, 36 και 37 χρόνια ασφάλισης, σύμφωνα με τον αποκαλυπτικό οδηγό που δημοσιεύει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» με τον Ελεύθερο Τύπο. Για παράδειγμα: Ασφαλισμένος του ΙΚΑ που κλείνει τα 59 το 2018, με 37 χρόνια εκ των οποίων τα 35 μέχρι το 2012, θα πάρει σύνταξη με το νέο όριο ηλικίας που είναι 60,6 ετών. Αν το 2012 δεν έχει 35, μπορεί να αναγνωρίσει με εξαγορά μέχρι 5 έτη, ώστε να βγει στη σύνταξη πάλι με το ίδιο όριο ηλικίας δηλαδή στα 60,6. Αν δεν συμπληρώνει τα 35 ούτε με εξαγορά, τότε θα βγει στα 62 αλλά θα χρειαστεί 40 χρόνια. Υπάλληλος στο Δημόσιο που κλείνει τα 55 το 2017 και είχε 25 χρόνια το 2011 (άρα 31 το 2017) συνταξιοδοτείται στα 59,5, αν το 2011 είχε ανήλικο τέκνο, ή στα 61 αλλά θα πρέπει να έχει συνολικό χρόνο 36 έτη ασφάλισης που μπορεί να τα συμπληρώσει με εξαγορά.

Υπάλληλος στο Δημόσιο με ένσημα πριν από το 1982 και πρόσληψη στο Δημόσιο μετά το 1983, που έχει συνολικό χρόνο 36 έτη το 2016, αποχωρεί από τα 56, αρκεί να αναγνωρίσει δύο χρόνια από τη στρατιωτική θητεία, ώστε να έχει συμπληρωμένα 37 έτη στο τέλος του 2015. Αν συμπληρώνει όμως τα 37 έτη το 2018, θα αποχωρήσει στα 58,6. Για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων (ασφάλιση πριν από το 1983 σε ΙΚΑ ή άλλο Ταμείο και πρόσληψη στο Δημόσιο μετά το 1983) η έξοδος στη σύνταξη ήταν χωρίς όριο ηλικίας, εφόσον είχαν 37 χρόνια συνολικά, εκ των οποίων τα 25 μέχρι το 2010. Με τα νέα όρια ηλικίας, αν τα 37 έτη συμπληρώνονται από 19/8/2015 και μετά, συνταξιοδοτούνται με το όριο ηλικίας που ισχύει αφού κλείσουν και το 55ο έτος. Τα ποσά σύνταξης που θα λάβουν όμως όσοι αποχωρήσουν από σήμερα και τα επόμενα έτη θα είναι μειωμένα, σε σύγκριση με τους παλαιότερους συνταξιούχους, γιατί θα υπολογιστούν με το νέο σύστημα. Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» αποκαλύπτει σήμερα με πίνακα τι θα πάρουν όσοι έχουν από 20 μέχρι και 40 έτη ασφάλισης και μισθό από 700 έως 2.700 ευρώ. ΙΚΑ: Τα μυστικά για σύνταξη πριν από τα 62 Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να έχουν μέχρι το 2012 συμπληρωμένες τις 10.500 ημέρες (άνδρες και γυναίκες) ή τις 10.000 (γυναίκες) ή τις 5.500 ημέρες ασφάλισης (για μητέρες με ανήλικο τέκνο). Αν είναι λιγότερες, μπορούν να αναγνωρίσουν πλασματικούς χρόνους, ώστε να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης κυρίως μέσα στο 2011 και το 2012, γιατί σε αυτές τις δύο χρονιές επιτρέπεται να προστεθούν μέχρι 1.200 και μέχρι 1.500 ημέρες από αναγνωρίσεις πλασματικών ετών. Για το 2010, αναγνωρίζονται μόνον η στρατιωτική θητεία, διάστημα ανεργίας έως 200 ημέρες και διάστημα ασθένειας επίσης έως 200 ημέρες. Η ανεργία και η ασθένεια θα πρέπει να υπήρχαν εντός της δεκαετίας και να ήταν με επιδότηση. Παραδείγματα: Ασφαλισμένος που συμπλήρωσε μέχρι 18/8/2015 τα 35 χρόνια και την ηλικία των 58 ή 59 δεν μπορεί να πάρει σύνταξη, παρά μόνον αν αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο ώστε να συμπληρώσει αναδρομικά τα 35 έτη (10.500 ημέρες ασφάλισης) το 2011 ή το 2012. Ο νόμος τού επιτρέπει να αναγνωρίσει ως 5 έτη για να έχει τα 35 το 2012 και ως 4 έτη για να συμπληρώσει τα 35 έτη το 2011. Με τον τρόπο αυτό κατοχυρώνει τα 58 ή τα 59 για σύνταξη. Αν δεν έχει τη δυνατότητα να εξαγοράσει πλασματικό χρόνο και τα 35 έτη συμπληρωθούν μετά την 1/1/2013 (εν προκειμένω το 2015), τότε δεν ισχύει η κατοχύρωση του 58ου ή του 59ου έτους και το όριο ηλικίας ανεβαίνει στα 62, ενώ τα έτη ασφάλισης στα 40.

Ασφαλισμένος που συμπληρώνει το 2016 τα 58 ή τα 59 και έχει 37 χρόνια, εκ των οποίων τα 35 μέχρι το 2011 ή το 2012, παίρνει σύνταξη με τα νέα όρια ηλικίας που είναι το 59ο έτος αν συμπληρώνει τα 58 φέτος. Αν είχε τις 10.500 ημέρες το 2012 (από πραγματική ασφάλιση ή και με αναγνώριση πλασματικού χρόνου), τότε θα πρέπει να συμπληρώσει τα 59 και να ακολουθήσει το νέο όριο ηλικίας. Αν κλείνει τα 59 το 2016, συνταξιοδοτείται σε ηλικία 59,9 ετών. Αν κλείνει τα 59 το 2017, βγαίνει στα 60,2, ενώ το 2018 και το 2019 το όριο είναι 60,6 ετών και 60,11 ετών αντίστοιχα.

Δείτε αναλυτικά: Δημόσιο: Έξοδος με 25 ως 37 έτη για πλήρη σύνταξη

Πλήρης σύνταξη με 25 έτη (άνδρες – γυναίκες)

25 έτη το 2011 Δημόσιο σύνταξη με 35 και 37 έτη Με 25 έτη ως το 2010-11 και 35 ή 36 σε ηλικία 58 ετών ΙΚΑ: Με 10.500 ένσημα το 2010 και 2011 Ηλικία ασφαλισμένουΌριο ηλικίας

58 ως 15/8/201558

58 ως 31/8/201558,6

58 το 201659

58 το 201759,6

58 το 201860

58 το 201960,6

58 το 202061

58 το 202161,6

58 το 202262 και 12.000 ένσημα Με 10.500 ένσημα το 2012 Ηλικία ασφαλισμένουΌριο ηλικίας

59 ως 15/8/201559

59 ως 31/8/201559,5

59 το 201659,9

59 το 201760,2

59 το 201860,6

59 το 201960,11

59 το 202061,3

59 το 202161,8

59 το 202262 και 12.000 ένσημα Δημόσιο – Γονείς με ανήλικο ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ 25 ΕΤΗ ΩΣ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ (ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ) ΚΑΙ 25 ΕΤΗ ΤΟ 2011 Ηλικία ασφαλισμένουΗλικία συνταξιοδότησης

50 ή 52 ως 18/8/1550

50 ή 52 από 19/8/201555

50 ή 52 το 201656,9

50 ή 52 το 201758,5

50 ή 52 το 201860,2

50 ή 52 το 201961,1

50 ή 52 το 202063,7

50 ή 52 το 202165,3

50 ή 52 το 202267 ΜΕ 25 ΕΤΗ ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ Ηλικία ασφαλισμένουΗλικία συνταξιοδότησης

55 ως 18/8/1555

55 από 19/8/201556,6

55 το 201658

55 το 201759,6

55 το 201861

55 το 201962,6

55 το 202064

55 το 202165,6

55 το 202267 ΙΚΑ Ασφαλισμέμνες πριν το 1993 5.500 ΕΝΣΗΜΑ, ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΟ 2010 – ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ 55ου ΕΤΟΥΣ Ηλικία ασφαλισμένηςΗλικία συνταξιοδότησης

55 ως 18/8/1555

55 ως 31/12/1556,6

55 το 201658

55 το 201759,6

55 το 201861

55 το 201962,6

55 το 202064

55 το 202165,6

55 το 202267 Μητέρες ΔΕΚΟ – Τράπεζες

Πλήρης σύνταξη ΜΕ 25 ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΟ 2010 – 20111 Συμπλήρωση ηλικίας 50 ή 52ηλικία συνταξιοδότησης

ως 18/8/201550-52

από 19/8/201555

201656,9

20758,5

201860,2

201961,1

202063,7

202165,3

202267 ΜΕ 25 ΕΤΗ ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ Ηλικία ασφαλισμένηςόριο συνταξιοδότησης

ως 18/8/201555

από 19/8/201556,6

201658

201759,6

201861

201962,6

202064

202165,6

202267 Ταμείο Νομικών – Ταμείο Ναυτιλιακών πρακτόρων ΜΕ 22,6 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΤΑΝ ΚΑΙ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΤΑΝΠΥ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΟ 2011 Συμπλήρωση ηλικίας 58όρια συνταξιοδότησης

ως 18/8/201558

απο 19/8/201559,2

201660,3

201761,5

201862,6

201963,8

202064,9

202165,11

202267 Πηγή

Via
   
 spitikomas.blogspot.gr
                                            

Share on Google Plus
ERGASIA

About senariografos

...
    Blogger Comment
    Facebook Comment