Μεγάλες οι προοπτικές, μικρή η χρήση ψηφιακών εργαλείων από ελληνικές ΜμΕ

Σε ένα πολύτιμο εργαλείο marketing, το οποίο δίνει στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρόσβαση σε ένα τεράστιο διεθνές πελατολόγιο, εξελίσσονται τα ψηφιακά εργαλεία, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εντούτοις, στην...

Ελλάδα η χρήση αυτών των ψηφιακών εργαλείων παραμένει ακόμη και σήμερα - σε ένα μεγάλο βαθμό - αναξιοποίητη. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η χρήση ψηφιακών εργαλείων από τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραμένει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παρ’ ό,τι η δυναμική των social media στη χώρα βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (18% στην Ελλάδα έναντι 18% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση), οι διαδικτυακές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών υπολείπονται σημαντικά (6,1% στην Ελλάδα, 16% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση). Τα παραπάνω στοιχεία επισημάνθηκαν στην πρώτη εκδήλωση “SMB - Boost Your Business” στην Ελλάδα, που διοργάνωσαν το Facebook και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αναλύθηκαν διεξοδικά τα μέσα, που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την ενίσχυση των επιδόσεων τους και την είσοδο τους σε νέες, διεθνείς αγορές. Το μεγάλο εύρος των δυνατοτήτων, που προσφέρουν ψηφιακά εργαλεία, όπως οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, κάνουν εμφανές τα αριθμητικά δεδομένα. Ειδικά σε ό,τι αφορά στο Facebook, πρόκειται για τη μεγαλύτερη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να έρθουν σε επαφή με

1,7 δισεκατομμύρια πελάτες σε όλον τον κόσμο,

συμπεριλαμβανομένων 4,7 εκατομμυρίων πελατών στην Ελλάδα. Οι αριθμοί

Σήμερα, πάνω από 60 εκατομμύρια μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παγκοσμίως, χρησιμοποιούν ενεργά το Facebook για να προωθήσουν τις υπηρεσίες τους, καθώς η πλατφόρμα αποτελεί ένα κανάλι επικοινωνίας με υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένης της πλειοψηφίας των ατόμων που έχουν κινητά και χρησιμοποιούν το Facebook. Στην Ελλάδα, ο αριθμός των ατόμων αυτών ανέρχεται σε 3,8 εκατ. το μήνα. Οι στατιστικές δείχνουν ότι το 89% των ατόμων, που χρησιμοποιούν το Facebook στην Ελλάδα, είναι συνδεδεμένα με την εταιρική σελίδα τουλάχιστον μίας μικρής ή μικρομεσαίας επιχείρησης. Κατά μέσο όρο, οι άνθρωποι μπαίνουν στο Facebook από τα κινητά τους 14 φορές την ημέρα. Στην Ελλάδα, 3 εκατ. άτομα χρησιμοποιούν το Facebook καθημερινά από το κινητό. Οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των οικονομιών σε όλο τον κόσμο και η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) αντιπροσωπεύουν το 99,8% του συνόλου των επιχειρήσεων και το 89% των ανθρώπων στο Facebook στην Ελλάδα είναι συνδεδεμένο με μια μικρομεσαία επιχείρηση. Πηγή

Via
   
 spitikomas.blogspot.gr
                                            

Share on Google Plus
ERGASIA

About senariografos

...
    Blogger Comment
    Facebook Comment